Ina Dokmo

Klassbeskrivning:
Vi dyker raskt in i bindvävens elasticitet genom studsiga rörelser för att bli riktigt varma och hitta sammankopplingar mellan olika delar av oss.
Efteråt landar vi i ett inre organ; dess vikt riktningar och kvalitéer. Vidare utforskar vi organets elasticitet ut i resten av våra vävnader och utanför våra vävnader.
Vi inkluderar vår historia och intressen som dansare och leker fram dansande i relation till aspekter ur klassen.

Ina Dokmo är dansare, koreograf, terapeut och pedagog som intresserar sig för perception genom olika vävnader. Hon jobbar med kartläggningar av kroppen ur olika perspektiv som ingång till dansande och koreografi.
Hennes senaste verk Mykorrhiza hade premiär på konsthallen vid Bohusläns museum januari 2020 och visas i Göteborg våren 2021
Ina driver även Bjällansås Studio.