Helena Franzén

Klassbeskrivning

Helena Franzén har utvecklat en samtida dansteknik som hon förfinat under sin trettioåriga verksamhet där medvetenheten om kroppens möjlighet till rörelse står i fokus. Golvövningar och inspiration av yoga är metoder i arbetet med att finna tillgänglighet, centrering, flexibilitet och styrka. Under klassen ges tid att uppmärksamma olika rörelsekvaliteter, där precision och den egna närvaron är betydelsefull. Uppvärmningen är en förberedelse för ett längre frasmaterial där dynamik, rumsuppfattning och musikalitet exponeras och tydliggörs. Klassen inspirerar till att lyssna, dela och uppleva rörelse i ett gemensamt arbete.

Bio

Helena Franzén är en koreograf hängiven rörelsens gränslösa variationsrikedom, en koreograf vars verk präglas av det precisa i rörelsekvalitet och uttryck. Hennes verk beskrivs ofta med ord som ”fysisk intelligens”, ”rörelse-poesi med nerv och närvaro”, ”…skapar den artikulerade kroppens poesi” – beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet. Hon skapar rum där det emotionella och associativa upplevandet får ta plats. Helena Franzéns koreografi är mångtydig och skapar lika många tankar som känslor. Hennes koreografiska arbete skapar möjlighet för ”känslans skärpa och tankens inlevelse

Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm och koreografutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola, har Helena Franzén varit verksam som koreograf och dansare i 30 år och koreograferat över 90 sceniska verk. Helena Franzén har turnerat i Skandinavien, Europa och USA. Hon är en eftertraktad lärare och undervisar teknikklasser och repertoar för kompanier i Europa och Skandinavien. Helena har gjort verk för bla. GöteborgsOperans danskompani, Skånes Dansteater, Norrdans, Nytt Dansk Dansteater/ Köpenhamn, Regionteater Väst, The Edge/ London. Parallellt med scenföreställningar arbetar Helena med dansfilm och hennes filmer har bl.a presenterats på flera internationella dansfilmfestivaler som Scottland festival Screen on Dance, Tessaloniki Dance festival och Stockholm Screendance. 2019- 2020 presenterades en omfattande retrospektiv utställning, Mitt dansande liv på Dansmuseet i Stockholm.

2007 tilldelades Helena Franzén ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden. 2011 fick hon Stockholms stads kulturstipendium och Svenska Teaterkritikers Föreningens danspris. 2014 tilldelades hon Gunneviks kulturstipendium/Konstnärsnämnden med motiveringen:
En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och moget redan i början.  Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.”

 

Helena håller workshopen Embodied Awareness mån-ons 11-13 oktober 2021

12:30-16:30 (inkl. paus)

I workshopen ägnar vi oss åt att fysiskt tolka ett färdigt rörelsematerial, Med utgångspunkt från detta solomaterial, fokuserar vi på olika metoder att identifiera nya lager av förståelse och närvaro-how to embody a movement within a dancer. Vad händer i överföringen/ tolkningen av rörelsematerialet, när vi försöker uppfatta vad det är som är specifikt med just de kvalitéerna? Hur uppnår vi den absoluta närvaron i den dansande kroppen? I vår praktik kommer vi att omsorgsfullt fördjupa oss i detaljer kring rörelsens egenskaper och så småningom ge efter för kroppens egna sensoriska intelligens.Tillsammans prövar vi nya ingångar till hur den fysiska dialogen kan växa fram.Vi finner nya vägar till nya insikter och upptäckter genom någon annans kropp. Rörelsematerial kommer under tiden att ge upphov till nya översättningar, skapar nya funktioner och ger rum för nya uttryck. Framförallt uppmanar workshopen till att tänja på igenkännbara gränser av förståelse och tolkningar.- både kroppsliga och mentala. En hyllning till den dansande kroppen!

Anmälan öppnar inom kort!