Utbudsdagar

DcV medverkar på utbudsdagar för att sprida information om föreställningar som medlemmar vill sälja till arrangörer. Medlemmar uppmanas att skicka utbudsblad för turnébara föreställningar till anders.carlsson[at]danscentrum.se.

Lägg gärna upp information om de föreställningar du vill sälja i Scenkonstportalen och ha med länken dit i utbudsblad och vid kontakt med potentiella arrangörer.

Om föreställningen finns med i Kulturkatalogen Väst eller Kulturterminen så är det givetvis bra med länkar dit också. Detsamma gäller trailers som en kan se.

Danscentrum Väst medverkar 2018 vid nedan följande utbudsdagar med informationsbord och finns på plats för att knyta kontakter som kan leda till speltillfällen för våra medlemmar.

DcV sprider även information om andra utbudsdagar och utvecklar under 2018 samarbetet inom Danscentrum för vår medverkan på utbudsdagar och mässor.

Utbudsdagar där DcV kommer att vara representerade 2018:

Expo: Scenkonst
Expo: Scenkonst är en sammanslagning av Riksteatern Södra Sveriges Utbudsdagar och Riksteatern Västs Scenkonstdagar. Under två dagar presenteras turnerande offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern. Expo: Scenkonst äger första gången rum den 24-25 februari 2018 på Helsingborgs Stadsteater. Evenemanget arrangeras gemensamt av Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Halland, Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern Kronoberg.
DcV medverkar med ett bord i samarbete med Danscentrum Syd.

Scenkonstdagar Barn & Unga
Kultur i Väst arrangerar Scenkonstdagar Barn & Unga i början av april. DcV deltar med informationsbord och finns på plats för att knyta kontakter som kan leda till speltillfällen för våra medlemmar.

En Scen kväll
Göteborgs Stad arrangerar troligen En Scen kväll i september. Beslut är ännu inte fattat om det skall ske. Det görs i så fall i samarbete med Danscentrum Väst, Teatercentrum Väst, Musikcentrum Väst och Högskolan för Scen och Musik (HSM).
Under två dagar presenteras utdrag ur föreställningar som är med i Kulturterminen, Göteborgs stads utbudskatalog. Målgruppen är kulturombud som köper in och arrangerar program för barn och unga. Beslut om en Scen Kväll skall arrangeras under 2018 fattas under våren 2018.

Tanzmesse
DcV skall medverkan i den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf (29/8– 1/9) 2018. Det görs i samverka med Danscentrum och Danscentrum Stockholm som samordnar en del av den svenska närvaron vid Tanzmesse 2018.

Dansmässan
Danscentrum Stockholm arrangerar Dansmässan som 2018 flyttas till hösten. DcV deltar med informationsbord i samarbete med Danscentrum.

Utbudsdagar där DcV inte kan ha representation 2018:
Bibu 2018, scenkonstbiennal för barn och unga, äger rum den 16-19 maj i Helsingborg.


Utbudskväll med Embla! okotober 2017

Under Mini-dansfestivalen bjuder Embla också in till en utbudskväll. Där får besökaren lära känna Embla lite bättre, se delar ur flera av de aktuella föreställningarna, veta mer om det pedagogiska och dansfrämjande arbetet och – få en ”sneakpeak” på föreställningen som kommer i vår!

Mer info och anmälan.


Tanzmesse i Düsseldorf 2018
Danscentrum Stockholm samordnar en del av den svenska närvaron vid den internationella dansmässan Tanzmesse i Düsseldorf 29 augusti – 1 september 2018.

Open Call
Vill du presentera ditt arbete under Tanzmesse 2018?

Skicka in ditt förslag på en föreställning eller work-in-progress arbete innan 13 okt till opencall[at]danscentrumstockholm.se

Mer information på Tanzmesses hemsida här: https://www.tanzmesse.com/en/tanzmesse/2018/exhibitors/performance-proposal

Mer info finns hittar du här.


En Scen kväll
Göteborgs Stad arrangerar En Scen kväll i september. Det görs i samarbete med Danscentrum Väst, Teatercentrum Väst, Musikcentrum Väst och Högskolan för Scen och Musik (HSM).

Under två dagar, på HSM, presenteras utdrag ur föreställningar som är med i Kulturterminen, Göteborgs stads utbudskatalog. Målgruppen är kulturombud som köper in och arrangerar program för barn och unga.


Scenkonstdagar Barn & Unga
Kultur i Väst arrangerar Scenkonstdagar Barn & Unga 5-6 april.


Scenkonstdagarna Väst
Riksteatern Väst arrangerar Scenkonstdagarna Väst i Borås 25-26 februari. Det görs i samarbete med Danscentrum Väst, Teatercentrum Väst och Musikcentrum Väst. DcV medlemmar kan delta kostnadsfritt i mässdelen av Scenkonstdagarna. Riksteaterns föreningar arrangerar huvudsakligen för en vuxen publik.


Dansmässan
Danscentrum Stockholm arrangerar Dansmässan 27 januari. Här kan både föreställningar för barn och vuxna presenteras.