Grattis Jeanette Langert!

Danscentrum Väst gratulerar Jeanette Langert som tilldelats Svenska Teaterkritikers Förenings danspris 2015 för föreställningen Jean!

”Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris för 2015 tilldelas koreografen Jeanette Langert som med Jean, den avslutande delen i en trilogi där hon dekonstruerar August Strindbergs Fröken Julie, under året befäst sin ställning som spjutspetskoreograf. Langerts verk är djupborrande, minimalistiska lekar på dödligt allvar. I helgjutna kompositioner, som kräver sylvass teknik och absolut närvaro av dansarna, återerövrar hon den klassiska balettens linjer och stilideal och omformar dem till ett starkt och eget samtida uttryck.”

Läs mer här.

Foto: Anna Hult

jeanette-langert_988x450