Från att till Hur – konferens om tillgänglig scenkonst

Boka in den 5 december för konferensen om tillgänglig scenkonst. Den är till för fria utövare och förmedlare inom scenkonstområdet i Västra Götalandsregionen.

Tid och plats: 5 december, kl. 9:30 – 16.30, Världskulturmuseet, Göteborg
Lokal: Studion.

Anmäl dig här!

Dagen är kostnadsfri och Kultur i Väst bjuder på fika.Program för dagen kommer i slutet av oktober. Innehållet planeras av Kultur i Väst i samverkan med Teatercentrum Väst, Danscentrum Väst och Danskompaniet Spinn.

På konferensen Från att till Hur får ni en sammanfattning av de nya riktlinjerna för tillgänglig scenkonst som gäller i Västra Götaland och exempel på hur ni kan arbeta för att öka tillgängligheten än mer.

Konferensen kommer bland annat att ta upp: Bemötande, Publikarbete – före, under och efter föreställningen och Tillgänglig web.

Mer information hittar du på Kultur i Väst.