Fråga gällande kvällsklasser från Anders T Carlsson

Hej!
Jag undrar detta:
Hur många av er som är medlemmar i Danscentrum eller som skulle kunna bli medlemmar skulle komma på daglig träning om det fanns på kvällstid?

Berätta gärna varför du inte går på dagtid och varför kvällar är bättre för dig. Vilken tid är bäst kl. 18-19.30 eller 19.00-20.30?

Det är inte säkert att Danscentrum har råd med detta nu men vi skall årets planering göras och det är viktigt att veta hur stort behovet och intresset är.

Kontakta mig gärna om du har frågor och förslag.

Med vänlig hälsning
Anders T Carlsson
Verksamhetsledare Danscentrum Väst
anders.carlsson@danscentrum.se
www.dcvast.se