Enkät om kompetensutveckling för yrkesverksamma inom kultur och media i Sverige.

Enkäten tar 15-20 minuter att fylla i. Sista dag att svara på enkäten är den 31 januari.

Undersökningen är en del av projektet KROM som genomförs på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film samt Federationen Svenska Musiker med finansiering av Europeiska socialfonden. Syftet är att få en bättre kunskap om hur arbetsmarknaden inom kultur och media fungerar samt att få en djupare förståelse för denna sektors behov av övergripande strukturer för kompetensutveckling.

De uppgifter du lämnar kommer endast att användas för undersökningens syfte. Du är anonym och inga uppgifter eller resultat redovisas på ett sådant sätt att dina svar kan identifieras. Om du inte kommer till enkäten via knappen som finns längst ner i mailet kan du prova att skriva in följande länk direkt i valfri webbläsare:

https://sv.surveymonkey.com/r/krom

Om du har några frågor är du i första hand välkommen att kontakta Maria Rydén, projektledare KROM, maria.ryden@trs.se

 

enkät