Dansresidens i Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg

Under tre år, hösten 2018-våren 2021, etableras och utvecklas ett regionalt dansresidens i nordöstra delen av Västra Götaland. Arbetet med dansresidenset har till syfte att stärka den pågående utvecklingen inom dansfältet samt att understödja befintliga och nya arenor för publika möten.

Residenset äger rum i de fyra kommunerna Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro, vilka också är ägande parter i arbetet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Riksteatern Väst, Riksteatern, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och arrangörsföreningarna Riksteatern Skövde, Hjo Kultur- och Teaterförening – en del av Riksteatern och Riksteaterföreningen i Karlsborg. Utlysning dansresidens VG omgång 3