Dansfilmlabbet

I samarbete med Kulturakademin, Atalante, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn och Nätverkstans medieverkstad

Beskrivning

Dansfilmlabbet är ett projekt som initierats av Kulturakademin i samarbete med Scenen Atalante i Göteborg, Danscentrum Väst, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn och Nätverkstans medieverkstad.

Syftet är att låta koreografer, kompositörer och filmfotografer mötas i nya konstellationer och tillsammans arbeta fram idéer, skisser där de, konstnärligt och kreativt tar ansvar över den gemensamma processen och verken. Studiotid, workshops, föreläsningar samt handledning kommer erbjudas alla deltagare. I slutändan ska labbat leda till ett färdigt verk för scen och en dansfilm på ca 5 minuter. Samtliga verk har premiär för inbjuden publik som varvas med samtal kring dansfilm och den gemensamma processen på Scenen Atalante.

Målet med labbet är att låta deltagarna hitta nya samarbetsformer med nya kollegor, utveckla sin konstnärliga höjd och få verktyg till hur de kan arbeta med rörelser, musik/ljud och bild i ett både fysiskt och digitalt landskap. Insikter kring hur det digitala verket kan möjliggöra möten med helt ny publik samt en distributionsplan för denna. Och att på ett lustfyllt sätt få utforska tillsammans i en trygg och kreativ miljö.

Kursen kommer att vara uppdelad i praktiska moment men också föreläsningar, handledning och masterclass med inbjudna koreografer, filmare och kompositörer som delar med sig av sin process. Handledningstider för alla grupper kommer att ges med Niklas Rydén. Deltagarna kommer att bli indelade i grupper om tre vid uppstartsmötet. LÄS MER

 

Datum:

14 september (uppstartsmöte) + föreläsning (plats: Atalante)
Uppstartsmöte, fem arbetsgrupper om 3 i vardera presenteras, studiotider på Ärlegården och Dansstudio Spinn delas ut och samarbetsavtal atesteras av deltagarna.

21 september (presentation av ideerna) + föreläsning

5 oktober (redovisning av work in progress på scenen Atalante – heldag) + föreläsning

26 oktober – Presentation av projekten, både live och filmvising

OBS: Mellan datumen arbetar grupperna självständig med att ta fram material.

Ansök senast den 31 augusti 2020 på Kulturakademins hemsida.