Danscentrum Väst om #tystdansa

Via #tystdansa-bloggen publicerades under onsdagen 22/11-17 vittnesmål från kvinnor, icke-binära och transpersoner som är verksamma inom dansfältet. Där beskrivs oacceptabla arbetsförhållanden och övergrepp.

Danscentrum Väst ställer sig bakom uppropet och kommer att arbeta för att få slut på övergrepp och kränkningar inom vårt arbetsområde.