Dans – forskning: Liza Penkova

Varmt välkommen till Ärlegården den 23 januari 2020, kl 18:00!

Liza Penkova delar med sig av sitt arbete med  18 steg genom (dans-)historien. Ett forskningsprojekt som startade genom Danscentrum Västs sommarresidens 2017. Läs mer

Elisaveta (Liza) Penkova är en svensk danskonstnär med ryskt ursprung. Hennes verk är rörelsebaserade och kombinerar dansestetik, didaktik och östliga läkningsmetoder.

Mer info på penkova.cc