Dags att söka DOCHs Kandidatprogram i danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik vänder sig till personer som har vilja och mod att försätta dansen i många olika sammanhang, konstnärliga och pedagogiska såväl som sociala. Här förenas dans som konstform med pedagogik som vetenskapligt ämne.

DOCH och Institutionen för danspedagogik arbetar aktivt för att nå breddad rekrytering till sina program och välkomnar särskilt sökande som kompletterar våra utbildningar vad gäller både jämställdhet och etnisk mångfald.

Kandidatprogrammet i danspedagogik ger dig grunden för ett yrkesliv inom det danspedagogiska området. Att arbeta som danspedagog handlar om att förmedla dans och skapa goda förutsättningar för olika människors lärande och kreativitet i dans. Det innebär också att kunna förstå och kommunicera dansens roll och värde i samhället. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och inom danspedagogik finns därför utrymme att vara en kreativ och självständig entreprenör som väljer att arbeta med dans och skapande på olika sätt. Många av våra tidigare studenter har bildat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar både sceniskt, pedagogiskt, socialt och med undervisning i dans i nya sammanhang.

Behörighet
Grundläggande behörighet för studier i på grundnivå (inklusive Engelska 6).
Särskild behörighet:
– godkänt behörighetsprov inom sökt dansgenre
Prövning av särskild behörighet sker genom behörighetsprov i sökt dansgenre inför jury.

Antagning
Till hösten 2016 kan man söka dansgenrer folkdans, jazzdans och street

Sista ansökningsdag 1 februari.

Läs mer om Kandidatprogrammet i danspedagogik här.

doch