Checklista för dans

Utöver det arbete som du är van vid att göra inför en teaterföreställning finns en del saker att tänka på när Du arrangerar dans.

Tekniska uppgifter
I samband med kontraktsskrivande skall dansgruppen få uppgifter om spel lokalen (eltillgång, tillgänglig ljus- och ljudutrustning, typ av golv). Det är viktigt att Du tidigt får en lista över de krav gruppen har för att genomföra föreställningen vad gäller ljus, ljud, scenstorlek, ev. bär- och bygghjälp, lokal för uppvärmning, loger, duschmöjligheter, uppvärmningstid, behov av dansmatta m.m, så kan ni säkert komma överrens.

Personal
Personalen (bär- och bygghjälp, scentekniker) måste vara disponibel och inte ha andra arbetsuppgifter under den hela överenskomna tiden.

Scenen
Scenhuset skall vara fritt från dekor. En timme före föreställningen skall scenen sopas och våttorkas (dansmatta med vatten, eventuella fläckar på mattan tas bort med lite T-sprit utspätt i vatten). Observera att scenen ej får torkas med såpa då golvet kan bli halt. Glöm ej att golvet måste hinna torka innan föreställningen börjar!

Loger, Uppvärmningslokal
Eftersom dansarna är känsliga för kyla (risk för skador) måste temperaturen på scenen samt omkringliggande områden vara minst 22 grader. Om lokalen inte används ofta kan det vara bra att sätta på elementen dagen innan. Logerna skall vara städade och uppvärmda samt försedda med speglar och fullgod sminkbelysning vid borden. I logen skall finnas dricksvatten, varmt och kallt tvättvatten samt duschmöjligheter och toaletter.
Under den tiden scenen är upptagen av tekniskt arbete behöver dansarna en likvärdig lokal för uppvärmning.

Publikantal
Om Du arrangerar en dansföreställning för barn med rörelseverkstad är det viktigt med det angivna max publikantalet. Det måste finnas plats för barn att röra sig!

Marknadsföring
Det kan behövas intensiv marknadsföring till en dansföreställning. Det är viktigt att du tidigt får material från dansgruppen, bland annat många pressbilder (dans är ju ett tacksamt ämne för fotografer) Ett förbesök av koreograf eller producent, som kan träffa ombuden och berätta om sitt arbete, kan ge bra resultat! Glöm inte att ta kontakt med de som kan vara dansintresserade i din kommun – danspedagog, danslärare etc.