Bron-rapporten

Rapport Bron 2017
I länken hittar du den fullständiga rapporten för projektet Bron.

Syftet med projektet Bron var att skapa gemensam kunskap kring arrangörernas och producenterna villkor, som på sikt kan leda till långsiktiga relation och fler speltillfällen i regionen.

Bland de utövare som är anslutna till centrumbildningarna och baserade i Västra Götaland spelas en majoritet av de offentliga föreställningarna för en vuxen publik i Göteborg. Genom att skapa förutsättningar för ökat turnéverksamhet kan också invånare utanför storstadsregionerna få tillgång till kvalitativ fri scenkonst. Arrangörernas fördjupade kontakt med de fria scenkonstutövarna kan också leda till en breddad repertoar, vilket i sin tur öppnar upp föra att locka andra publikgrupper än de som idag besöker teaterföreningarna.

Projektägare för Bron var Teatercentrum, som delade operativt projektledaransvar med Riksteatern Väst. Samarbetsparter var Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst

Rapport Bron 2017

musikcentrum västTeatercentrumriktsteatern väst