Bidrag till internationellt kulturutbyte inom dans

Syftet med internationellt kulturutbyte är att presentera svensk konst för en utländsk publik samt att öka utbytet mellan svenska och utländska konstnärer. Är du inbjuden till utlandet för att genomföra till exempel ett gästspel, delta i en konferens eller någon form av samarbetsprojekt, kan du söka bidraget. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Vi fördelar cirka 800 000 kr om året i kulturutbytesbidrag inom dans. Beloppen på bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Deadline 3 september!

Läs mer via denna länk>

konstnarsnamnden