Årsmöteshandlingar

Den 28 mars kl. 18.00-20.00 äger Danscentrum Västs årsmöte rum på Ärlegården. Varmt välkomna!

Meddela gärna om du kommer så att vi lättare kan beräkna för fika: vast(at)danscentrum.se

Verksamhetsberättelse 2018 och Verksamhetsplan för 2019 finns att läsa här: http://dcvast.se/om-danscentrum/