Är du intresserad av att vara med på Göteborgs Kulturkalas 2015?

Är du intresserad av att vara med på Göteborgs Kulturkalas 2015?
Danscentrum Väst kommer, som tidigare år, att dela tält med Teatercentrum på Millennieplatsen och vi letar nu produktioner som passar för formatet och som vill vara med.
Man kan framträda antingen i eller direkt utanför tältet (som har en scen på ca 3×3 meter) och framträdandet ska vända sig till en bred publik, också till den ovana danspubliken, i vuxen ålder. Det kan vara ett scenframträdande eller en work shop. Aktuell dag är Kulturkalasets invigningsdag: tisdagen 11/8, mellan kl 12-20.
Tidigare år har ersättning utgått till framträdande medlemmar, men precis som då får vi dock beslut om beviljat stöd först efter att programmet för Kulturkalaset måste vara satt, varför vi behöver be att ni i ert svar preciserar om ni är intresserade oavsett gage.
Sista datum för att anmäla intresse är 17/4. (Observera att det rör sig om just en intresseanmälning, vi kan inte garantera alla plats i tältet.) I ditt svar, som du skickar till helena.lofman@danscentrum.se, behöver vi veta: om du vill vara med, med vilken produktion (inkl en kort beskrivning), vilka dansare, samt om du är intresserad även om gage inte skulle erhållas.