Ansökningstider Konstnärsnämnden 2016

(Tid för beslut inom parentes.)

2 februari
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte (beslut mars)
Resebidrag (beslut mars)

14 april
TEATER, DANS, FILM
Arbetsstipendier (beslut oktober)

25 april
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte (beslut maj)
Resebidrag (beslut maj)

DANS
Studiostipendium i Stockholm (beslut juni)

30 augusti
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte (beslut oktober)
Resebidrag (beslut oktober)

DANS
Internationella koreografstipendiet (beslut oktober)
19 oktober
TEATER, DANS, FILM
Projektbidrag (beslut mars 2017)
27 oktober
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte (beslut december)
Resebidrag (beslut december)

DANS
Residens i Berlin (beslut januari 2017)
Residens i New York (beslut januari 2017)
Studiostipendium i Stockholm (beslut december)
Mitten av december

DANS
danceWEB-stipendium (beslut april 2017)
Ansöks direkt via dancewebs hemsida obs – ej via Konstnärsnämnden

konstnarsnamnden