Ansökan om juridiskt medlemskap

Ansökan medlemskap för juridisk person i Danscentrum Väst
Med stöd av dessa uppgifter ansöks härmed om medlemskap i Danscentrum Väst.
Jag/vi har tagit del av Danscentrum Västs stadgar och funnit dessa stå i överensstämmese med min/vår inriktning och verksamhetsform. Som juridisk person som producerar dans och medlem i Danscentrum Väst följer jag/vi de avtal och överenskommelser som Danscentrum Väst ingår.