Aktuellt

Nya residens att söka!

 

Ansök senast 9 april!

 

Nu öppnar Rum för Dans för två sökbara residens med olika inriktning i juni i Varberg och Kungsbacka:

Varberg 4 – 15 juni:

Residenset görs i samarbete med Teater Halland och arbetslokaler finns i deras teaterhus i Varberg. Residenset är öppet för sökande som vill påbörja ett arbete, eller som befinner sig i en arbetsprocess.

I residenset ingår boende för 3 – 5 personer, samt ett arvode på 10 tkr per person på faktura. Blackbox 15 x 15 m med trägolv, dansmatta yta 14 x 8 m. Tillgång till viss teknik efter överenskommelse. Boende i Varberg i litet hus för gemensamt hushåll och 3 sovrum med plats för 3-5 personer. Resa till Varberg sker på egen bekostnad.

Kungsbacka 18 – 29 juni:

Residenset vänder sig till koreograf/ kompani som är i arbete med ett verk och som vill pröva sceniska eller tekniska idéer eller som arbetar mot en planerad premiär.

I residenset ingår tillgång till dansstudio med speglar, tillgång till Kungsbacka Teaters scen med befintlig teknik och visst stöd av teknik personal eft ök. Det ingår inte boende, men ett resestöd på 6000 kr samt ett produktionsstöd på 20 tkr som utbetalas mot faktura (F-skattsedel).

Så här söker du:

Alla som är professionellt verksamma danskonstnärer i Sverige kan söka.

Beskriv vad du vill arbeta med, och vilka som ska medverka i residenset. Skicka gärna med länk till tidigare arbeten eller material från pågående repetitioner.

Efter avslutat residens vill vi göra en utvärdering tillsammans med dig och att du också skriver en redogörelse för arbetet under residenset.

Vi vill ha din ansökan senast 9 april.

Maila din ansökan till: rumfordans@regionhalland.se

Har du frågor kontakta producent Marie Jönsson, marie.e.jonsson@regionhalland.se eller mobil/sms 0705 424531.

Läs mer om residensen här.

 

Övrig residensverksamhet

Rum för Dans är också en samarbetspart i skapandet av nya dansverk. Residensen är ett sätt att tillsammans med gästande koreografer och kompanier producera nya föreställningar utan att ha en egen fast ensemble.

Repetitioner och produktionsarbete med de nya verken sker i första hand på våra scener Falkhallen i Falkenberg och Kungsbacka Teater.

Rum för Dans har arbetat med två nivåer av residens:

Samproduktion med kompani som resulterar i föreställning

Work-in-progress-residens där vi erbjuder lokal/scen, teknisk support, viss producenthjälp och ekonomiskt stöd. Detta vänder sig till konstnärer/grupper som är i arbetsprocess och utan krav att arbetet skall resultera i en färdig föreställning.

Vi har tidigare samarbetat med Carmen Olsson, Cie CIDT, ilDance, Karolin Kent, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Helena Franzen, Iraqi bodies, We collective, Sebastian Lingserius, Oskar Frisk och flera andra.

Har du andra frågor om residens är du också välkommen att kontakta Marie Jönsson marie.e.jonsson@regionhalland.se

Läs mer om Rum för Dans här.

ANSÖK NU till ”A Surprised body” med Francesco Scavetta. Fåtal platser kvar!

 

A SURPRISED BODY

för professionella dansare och koreografer

ANSÖK SENAST 23 MARS här!

Ett samarbete mellan Kulturakademin, Dansalliansen och Danscentrum Väst

När: fredagen den 13 april- söndagen den 15 april

Vart: Ärlegården Danscentrum Väst

 

Kursbeskrivning

“The Surprised body project is a dance project that focus on a specific movement quality, on structured improvisation, on choreographic and compositional issues related to music and space. With the ”A Surprised Body” workshop I share my personal approach to contemporary dance, based on release technique and influenced by the layering of the experiences made as dancer/choreographer and by my personal practice of tai chi chuan.

The workshop will be introduced by a class that combines tai chi chuan, floor work, hands-on exercises and movement sequences focusing on centre and gravity. The aim is on awakening the internal and external supports and allowing isolation in the limbs and flow in the movement. The image of a body in a constant alert, escaping from a habitual daily body and from any kind of routine. A body more focused on reacting than on acting, on receiving, rather than doing.

The workshop will be an occasion to search for specific qualities of disarticulated movement, layering the experience throughout several proposals and improvisations, challenging and intensifying the body awareness, by approaching the movement avoiding tactics and routines. After a first part dedicated to ground the principals of the work, the workshop will articulate through a series of investigations on the movement and structured improvisations, intended as a conceptual, but also physical and mental challenge.

Movement materials will be transformed and de-structured in several ways, also by intuitive random, through improvisations and composition.

The Surprised body project has been developing, as an ongoing creative process, while creating several new versions of the work while touring in different countries. The

Surprised body project, has never been the same twice, as the structured improvisations always modified the work and local needs and possibilities dictated the shape and context of the actual event.

Since its première in Buenos Aires in October 2010, the project has been successfully presented in 26 countries in Europe, Asia and South America. The teaching project “A Surprised body” has been invited internationally in 42 countries in North, Central and South America, Europe, Africa, Middle and Far East.”

Francesco Scavetta

Mer info finns att läsa här.

Danscentrum Väst Årsmöte 18/4

Kallelse till årsmöte för Danscentrum Väst

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet den 18 April kl. 18.00-20.00 på Danscentrum Väst, Ärlegatan 3.

Årsmöteshandlingar finns utskrivna att hämta på kontoret från och med den 4 April.

Verksamhetsberättelse för 2017, Verksamhetsplan för 2018 kommer även att finnas på hemsidan (under rubriken aktiviteter).

Berätta gärna för oss på kontoret om du kommer så vi kan beräkna fikat! Gärna via e-post till vast@danscentrum.se

Välkommen!

Danscentrum Väst

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av medlemslista.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

4. Godkännande av mötets utlysning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

8. Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste året.

9. Föreningens ekonomiska berättelse för det senaste året.

10. Revisionsberättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12. Fastställande av medlemsavgifter.

13. Verksamhetsplan för det kommande året.

14. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet

15. Motioner och förslag som medlemmarna inlämnat till styrelsen.
16. Val av:

a) styrelsens ordförande för två år framåt.

b) övriga ledamöter för två år framåt.

c) två-tre ersättare i styrelsen för ett år framåt, inbördes rangordnade för rösträtt.

d) en revisor för en tid av ett år.

e) två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.

f) delegater till Danscentrum Riks Årsmöte.

17. Mötets avslutande.

Glöm inte att betala din medlemsavgift. Obetald medlemsavgift= ingen rösträtt.

Cecilia Malmström Olsson blir Verksamhetsutvecklingschef på Danscentrum Väst.

Cecilia Malmström Olsson är fil.dr. i litteratur/dansvetenskap och har varit verksam inom dansområdet under de senaste 35 åren. Hon har arbetat som forskare, lärare, föreläsare och skribent i Skandinavien, Europa och USA. Under många år var hon danskritiker på Dagens Nyheter. Som forskare berör hon dans, estetik och politik ur olika perspektiv, med särskilt fokus på genus och normkritik. Cecilia har som ideellt engagerad styrelseledamot i nationella och internationella dans- och kulturorganisationer, drivit för dansfältet viktiga frågor. 2015-2017 var hon ordförande i Danscentrum (riksorganisationen) samt medlem i Scenkonstbiennalens urvalskommitté.

”Vi är mycket glada över att Cecilia tillträder som Verksamhetsutvecklingschef på Danscentrum Väst och ser fram emot att få arbeta med henne.” Cecilia påbörjar tjänsten den 1 mars.

Mvh Styrelsen DcV

Lead Role-för dig som vill utveckla din kommunikation och ditt konstnärliga ledarskap

Lead Role

För professionellt konstnärligt verksamma kvinnor inom dans, teater och musik.

Hur går det med din karriär? Du är unik, och ditt konstnärliga arbete är fantastiskt. Men du har ont om tid och nästan inga pengar, och hur ska du då komma dit du vill? Kanske är Lead Role något för dig! Den här praktiska tredagars-kursen är skräddarsydd utifrån scenkonstnärers behov. Du kommer att få möjlighet att lära känna och använda ditt bästa redskap, nämligen dig själv.

Kursen är en tredagars internatkurs och hålls på Ljungskile Folkhögskola den 22-24 maj. Kultur i Väst arrangerar tillsammans med irländska Theatre Forum och kursen vänder sig till scenkonstnärer från Sverige och Irland. Kursen leds av Heather Maitland från England och Erna Sundqvist från Sverige. Båda är namnkunniga experter inom kommunikation, ledarskap och genus.

OBS! Sista ansökningsdag är 7 mars! Läs mer om kursen och ansök här.

Danscentrum Väst söker Verksamhetskoordinator

Danscentrum Väst är en medlemsorganisation för fria professionella dansare och koreografer som är baserade i Västra Götaland. Danscentrum Väst (DC Väst) etablerades 1992 och är medlem i Danscentrum (DC) som är den nationella sammanslutningen för DC Väst, DC Syd, DC Stockholm och DC Norr. Danscentrum arbetar ur ett nationellt perspektiv inom ramen för den strategi för att stärka den professionella dansen som antagits av Kulturrådet samt för att främja ökad spridning av dans som konstart och skapa goda produktionsvillkor för danskonsten i Sverige. Danscentrum är arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten och har därför slutit kollektivavtal med Teaterförbundet för våra juridiska medlemmar. Danscentrum erhåller ett arbetsförmedlande verksamhetsbidrag från Kulturrådet som fördelas till de regionala organisationerna.

ARBETSUPPGIFTER
Som Verksamhetskoordinator arbetar du i ett team med styrelsen, AU och Verksamhetsutvecklingschefen, för att utveckla föreningen till en stark organisation med hög relevans och betydelse för frilansande dansare och koreografer verksamma inom den professionella danskonsten i Västra Götaland och Sverige.

Du har ett operativt ansvar för verksamheten och arbetar utifrån DC Västs verksamhetsplan och mål. Du rapporterar till DC Västs styrelse och Verksamhetsutvecklingschefen. Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av en rad av DC Västs kärnverksamhet och projekt. I tjänsten innebär att du, tillsammans med styrelsen och verksamhetsutvecklingschef, arbetar med ekonomi, ansökningar och budgetering av nya projektidéer. Du har nära kontakt med DC Västs medlemmar och samarbetsparter. Du bevakar och deltar i för branschen viktiga mässor och utbudsdagar, vilket innebär resor nationellt och internationellt. Du förbereder styrelsen med relevanta dokument inför styrelsemöten samt rapporterar verksamheten. Du arbetar operativt för att DC Väst ska finnas representerad i strategiska kulturpolitiska sammanhang/nätverk/organisationer.

KVALIFIKATIONER

  • Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med en medlemsstyrd kulturorganisation.
  • Intyg och referenser som visar på god förmåga att genomföra operativa arbeten av hög kvalitet inom scenkonst/ dans.
  • Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom scenkonst/dans/kultursektorn.
  • Du är uppdaterad på vad som händer inom dansvärlden/scenkonstområdet både i Sverige och internationellt och du har ett dokumenterat brett nätverk.
  • Det är meriterat om du har erfarenhet av att ha drivit egna projekt inom kulturområdet och förstår hur konstnärliga processer fungerar.
  • God inblick i den offentliga kulturpolitiken på kommunal, regional och statlig nivå.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Du bör vara strukturerad och kunna organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du är målinriktad och en driven person. En viktig egenskap hos dig är att du är en bra kommunikatör med förmåga att lyssna och har lätt att samarbeta med andra.

KRAVPROFIL
Utbildning: Akademisk utbildning inom scenkonstområdet som producent eller projektledare, gärna med internationell inriktning.

KUNSKAPER
Vi ser gärna att du talar flera språk utöver att behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i bild- och texthantering. Kunskaper kring hantering av sociala medier.
Erfarenhet av WordPress-baserad webbhantering. Goda kunskaper inom administration och kommunikation.

ERFARENHET INOM SCENKONST/ DANS
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat operativt arbete = Nödvändigt.
Erfarenhet av att ha arbetat som projektledare = Nödvändigt.
Erfarenhet av att ha arbetat med ansökningar, rapporteringar och redovisningar = Nödvändigt.
Erfarenhet av att ha arbetat i internationell miljö = Önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänstegrad: Förhandlingsbart dock max 75 %.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader.
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Övrigt: Tjänsten är placerad i Göteborg med kontor på Ärlegatan 3.
I tjänsten ingår arbete vissa kvällar och helger.

Ansökan: Skriftlig ansökan i form av personligt brev, CV och Utbildningsbevis mailas till: Jeanette Langert (ordförande Danscentrum Väst) jeanette.langert[at]danscentrum.se

Sista ansökningsdag 21 februari 2018
Frågor om anställningen besvaras av: Jeanette Langert (ordförande Danscentrum Väst) jeanette.langert[at]danscentrum.se
För mer information om nuvarande organisation se hemsida www.dcvast.se och verksamhetsplan.

 

Inbjudan till Danscentrum Västs 25-års fest!

Du är varmt välkommen till Danscentrum Västs 25-års fest!

Danscentrum Väst bjuder in alla nuvarande och tidigare medlemmar, anställda, samarbetspartners och finansiärer. Vi vill fira att det skapades en samlande organisation för det fria och frilansande professionella danslivet i Göteborg 1992!

Kvällen inleds med en kort tillbakablick av Gun Lund som var med och tog initiativet. Därefter är det fritt fram för hyllningstal, happenings och överraskningar.

DJ Livsfarligt står för musiken.

Det lottas ut ett terminskort till daglig träning (kl. 19)!

Plats för firandet: 3:e Våningen!
Adress: Sockerbruket 9, Göteborg.
Tid: 14 december, kl.18.00

Vi bjuder på mingeldryck och småplock.

Ingen föranmälan.

Hjälp oss sprida inbjudan till alla tidigare medlemmar, anställda, samarbetspartners och finansiärer. Kul om så många som möjligt kan vara med!

Här är en länk till fb-eventet.

Skicka gärna in bilder från produktioner du skapat i våra studios på Kulturbageriet och Ärlegården. Skicka en eller två bilder till: vast[at]danscentrum.se senast 11 december så gör vi ett bildspel med dem.

Varmt välkommen!

Danscentrum Väst om #tystdansa

Via #tystdansa-bloggen publicerades under onsdagen 22/11-17 vittnesmål från kvinnor, icke-binära och transpersoner som är verksamma inom dansfältet. Där beskrivs oacceptabla arbetsförhållanden och övergrepp.

Danscentrum Väst ställer sig bakom uppropet och kommer att arbeta för att få slut på övergrepp och kränkningar inom vårt arbetsområde.

Konsten, pengarna och villkoren

Ett seminarium om skapandets villkor, kulturskaparna plånböcker, stad och land.

Plats: Folkteatern, Göteborg, foajéscenen
Tid: onsdagen den 29 november kl 15.30–18.30 (kaffe och macka

från 15.00).
Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till kulturutövare inom alla konstformer och organisationer som jobbar för och med utövare. Anmäl dig senast den 21 november till Anna Karlsson: anna.f.karlsson[at]vgregion.se (tel 070 149 25 75).

Programmet för seminariet hittar du här: Konsten, pengarna och villkoren