Aktuellt

KID Processvisning torsdag 12 mars kl. 18:00

Warmly welcome to Alexander Talts’ (SWE) & Sonja-Riitta Laine’s (FIN) process showing at Ärlegården! Alexander and Sonja-Riitta are the KID-residence holders at Danscentrum Väst.

In this project we are looking at cyberspaces and technologies as expansions of human experience and representation. Rather than treating them as external or “other” to our human bodies, we want to approach them through practices of embodiment. We are interested in what other situations and functions we can create, with these devices that are a part of our everyday lives.

Technology, such as computers and phones are integral in dance making (writing applications, playing music in the studio or sharing knowledge with peers online) but what happens when we put them on stage? And how do we use them to open up the virtual world, expand it outside of the screen onto a much bigger and less flat surface?

Our project investigates what happens to dance while accepting the virtual expansion of a body and a self. Altering the studio with layers of projections, moving images and text, we try to dive into the gap between the virtual and what we call the physical reality. The space between the virtual and the physical is flooding with information, creating an installation or a room of expanded data and possible meanings. In this altered space we find new ways of relating and being in our bodies. We look into how the experience of a virtual self can be felt by the senses. We ask what practices of embodiment mean when a person’s body cannot be fully grasped. We wonder what happens to the perception of spatiality.

During the KID residency in Gothenburg, we are building a space where dance and choreography emerge between human and device bodies, screens and surfaces, the organic and inorganic imagery.

Processvisning KID residens Tors 27 feb

KID Residens processvisning med Simon Rydén & Oliver Jull

Torsdag 27 februari 18.00

Visning inklusive presentation ca 1h

Fika finns från 17.30

Varmt Välkomna!

 

Mask Suites is a project by Oliver Jull and Simon Rydén. It is a series of short-story dances investigating how masks can be used in contemporary dance, taking inspiration from the writings of Jacques Lecoq and the tradition of Commedia Dell’arte. Oliver and Simon always aim to make entertaining and choreographically complex dances that can take the audience on a journey.

Using masks is an interesting area of research because of their immense performative potential. A mask can turn the performer into an entity rather than a person. They will always raise the question of identity and its boundaries. A mask is a reflection on how we define and see ourselves. They can be used for comedic reasons to depict and question stereotypes or to show human nature in one of its purest forms. Masks are good storytellers that force the audience to engage their own imagination and elevate the performer into a creature of the symbolic and it gives the performer the opportunity to shed all feelings of ego and image. But most importantly, masks are fun.

The most basic purpose of a mask is to hide the real face of their wearer and to substitute it with and artificial face created from the imagination of the mask maker.

However, the act of covering the face is far more profound than a simple disguise, for the face itself has a far greater significance than one’s features.

For the KID Residency in Gothenburg, Oliver and Simon are using two neutral masks designed by Sartori and Lecoq and five Paper Maché expressive masks made and designed by Oliver and Simon.

Simon Rydén och Oliver Jull har haft residens via Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram under veck 8-9 2020.

Dansresidens i Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg

Under tre år, hösten 2018-våren 2021, etableras och utvecklas ett regionalt dansresidens i nordöstra delen av Västra Götaland. Arbetet med dansresidenset har till syfte att stärka den pågående utvecklingen inom dansfältet samt att understödja befintliga och nya arenor för publika möten.

Residenset äger rum i de fyra kommunerna Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro, vilka också är ägande parter i arbetet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Riksteatern Väst, Riksteatern, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och arrangörsföreningarna Riksteatern Skövde, Hjo Kultur- och Teaterförening – en del av Riksteatern och Riksteaterföreningen i Karlsborg. Utlysning dansresidens VG omgång 3

Internationale tanzmesse nrw 26-30 augusti 2020, Düsseldorf, Tyskland

Danscentrum Riks samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2020 den 26-30:e augusti. Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer att söka för medverkan i programmet. Man behöver inte vara medlem i Danscentrum för att söka.  LÄS MER 
 

Researchresidence Scenkonst Gerlesborg

SCENKONST GERLESBORG kan tack vare ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence därför att vi erbjuder handledning eller samtal samt seminarier som ger möjligheter till fördjupning av det egna konstnärliga skapandet. 

Gerlesborg, där vår scenstudio ligger, erbjuder koncentration och fantastiska naturupplevelser genom fina och ändamålsenliga lokaler i en miljö som inspirerat konstnärer sedan 1940-talet. Se lokaler och omgivning på scenstudiongerlesborg.se

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2020.

LÄS MER

Sånggestaltning – För professionella dansare

Kursbeskrivning

Den här kursen  i sånggestaltning erbjuder professionella dansare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential – och att utmana sig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande. Kursen ges av Kulturakademin och Dansalliansen.

Kursledare: Pia Olby

Ackompanjatör: Sven-Eric ”Svenna” Dahlberg

Kursupplägg

10-13 mars

10.00 – 12.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning
i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 16.00
Masterclass med pianist.

Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger.
Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,
noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon.
Vi ska prova, experimentera och inte leverera färdiga resultat.

<LÄS MER>

Dans – forskning: Liza Penkova

Varmt välkommen till Ärlegården den 23 januari 2020, kl 18:00!

Liza Penkova delar med sig av sitt arbete med  18 steg genom (dans-)historien. Ett forskningsprojekt som startade genom Danscentrum Västs sommarresidens 2017. Läs mer

Elisaveta (Liza) Penkova är en svensk danskonstnär med ryskt ursprung. Hennes verk är rörelsebaserade och kombinerar dansestetik, didaktik och östliga läkningsmetoder.

Mer info på penkova.cc

Utlysning: LABB 2020

Som deltagare i Dansakademins labb våren 2020 söker vi dig som är sugen på att utmana dig själv, få feedback och krocka en idé som du har för att sceniskt och koreografiskt kommunicera med barn och unga. <LÄS MER>

Residens i Sverige

Konstnärsnämndens nya residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö, Stockholm och Östersund.

Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för att bjuda in en internationell samarbetspartner till Sverige. Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning för boende och resor.
Stipendiaterna arrangerar själva boende och resor. Residensen beviljas två veckor.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2020

Residens i Göteborg
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
I ansökan anger du önskad period,  se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.

Residens i Malmö/Skåne
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
I ansökan anger du önskad period, se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.

Residens i Östersund
Residenset arrangeras tillsammans med Estrad Norr/Region Jämtland och Härjedalen som ansvarar för värdskapet, dansstudio och gästlägenhet.
I ansökan anger du önskad period,  se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.

Residens i Stockholm
Studion är belägen i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. I ansökan anger du önskad period,  se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.
(Residenset i Stockholm ersätter internationellt studiostipendium som utgår)

Ansökningstider