Aktuellt

Kallelse till Danscentrums extra årsmöte

Söndagen den 15 november 2020 kl. 14.00-16.00 har vi vårt extra årsmöte.

Frågan som ska behandlas är förslag till stadgeändringar.
Mötet äger rum via zoom. Länk kommer att skickas via epost till anmälda ombud.

Förslag till Dagordning

  1. Årsmötets öppnande
  2. Upprop och fastställande av mötets röstlängd och ombud
  3. Godkännande av det extra årsmötets utlysning
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare
  6. Förslag till stadgeändringar

    – Bakgrund

– Genomgång av lagt förslag inkl. diskussion och frågor – Omröstning

7. Årsmötets avslutande.

Utlysningar Konstnärsnämnden

Under perioden 14 september-12 oktober 2020 utlyser vi två internationella residens i Sverige och tre internationella residens i utlandet.

Nytt för året är att vi inleder ett samarbete med La Place Centre Culturel Hip Hop i Paris för ett residens med fokus på hip hop, och att residensperioderna för de utländska residensen numera är fyra veckor samt att vi utser två stipendiater per residens.

 INTERNATIONELLA RESIDENS I SVERIGE FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg och Malmö. Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för att bjuda in en internationell samarbetspartner till Sverige.

Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning boende och resor. Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor.

Residens i Göteborg arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Malmö/Skåne arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Läs mer om residensen i Sverige

 

INTERNATIONELLA RESIDENS I UTLANDET FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens internationella dansprogram samarbetar med konstnärliga plattformar utomlands där svenska danskonstnärer kan vistas en längre tid och fördjupa sitt arbete och få inblick i andra samhälleliga och konstnärliga kontexter.

Konstnärsnämnden utlyser nu residens i tre städer: Berlin, Paris och New York.

Residensstipendiet består av 30 000 kr skattefritt stipendium som ska täcka resor och levnadskostnader under de fyra veckorna, samt gästbostad.

Residens i Berlin hos Ufer_Studios für zeitgenössischen Tanz: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Residens i Paris hos La Place Centre Culturel Hip Hop: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Residens i New York hos Movement Research: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Läs mer om residensen i utlandet

CAMP#4, Danish edition

CAMP – Creative Agent Manager Producer är ett mångårigt projekt som samlar en internationell scenkonstbransch kring frågor 
om producenten och agentens roll i vår ekologi tillsammans med en rad frågor om scenkonstbranschens nuläge och framtid.
 Projektet drivs av fyra fristående producenter/agenter i Danmark, Sverige, Nederländerna och Sverige.
Vi har tidigare genomfört CAMP#1 på Festival TransAmériques (Kanada, 2018), CAMP #2 på Göteborgs Dans- och Teaterfestival (Sverige, 2018) och CAMP #3 på Theaterfestival Boulevard (Nederländerna, 20019).
 
Nu sker alltså den sista och fjärde upplagan av CAMP arrangerad av Lene Bang Org i Danmark.
 
 
För deltagare från Sverige är det tre händelser som är mest intressanta att medverka i:

– Måndag 28 September 10.00 – 11.30 
Local Hub Sweden90 minuter
 
– Onsdag 30 September 10.00 – 11.30 
Roundtable 2, 90 minuter (obligatoriskt att medverka under hela sessionen)
 
– Onsdag 30 September 20,00 – 21.30 
Panel: Co-producing the future, 90 minuter

Här nedan under min signatur finns information om dessa tre händelser.

Du medverkar genom att anmäla dig
via denna länk.
Måndagen den 28e Sept kommer zoom-länkar för alla evenemang vara tillgängliga på via denna länk
Länk till Local Hub Sweden finns redan tillgänglig här nedan och vi hoppas så många som möjligt kan medverka denna förmiddag!
 
Vi vill väldigt gärna ha din viktiga röst med under veckan och hoppas kunna fortsätta samtalet om producenten, agenten och managerns plats i vår sektor! 
Foto: Roger Stenberg

Dansworkshop med Örjan Andersson

Syftet med workshopen är att du ska få en inblick i de verktyg och metoder som Örjan Andersson
använder för att skapa utrymme för rörelsespråk för såväl skådespelare som dansare.
OBS! Kort ansökningstid – 12 oktober!

Kulturakademin i samarbete med Dansalliansen, Regionteater Väst och Danscentrum Väst

Kursbeskrivning

Örjan Andersson ger en workshop som behandlar kroppsmedvetenhet och förkroppsligande samt även ”dansare/skådespelare – som – interpret”. Han arbetar med verbala bilder som deltagaren använder till olika rörelsekvaliteter och handlingar. Dessa verbala bilder kan handla om linjerna i en byggnad eller en forsande flod, händelser från en fotbollsmatch, sprickorna på en vägg eller en tunnelbaneresa.
Syftet med workshopen är att du ska få en inblick i de verktyg och metoder som Örjan Andersson använder för att skapa utrymme för rörelsespråk för såväl skådespelare som dansare. Workshopen fokuserar på ovan nämnda men också möjligheten ”att se – göra”. Det är för att ge dansaren/skådespelaren möjlighet att arbeta som interpret med givet material från Örjan Anderssons repertoar.

Ansök senast den 12 oktober 2020 på Kulturakademins hemsida – 

<LÄS MER>

Upprop om kultur i skolan!

Till

Utbildningsminister Anna Ekström

Kulturminister Amanda Lind

Sverige kommuner och regioner, vd Staffan Isling

 

Öppna Sveriges skolor för kultur!

Nu startar höstterminen i Sveriges skolor och vi uppmanar er och Sveriges skolledare, kommuner och skolpolitiker, att se över de rekommendationer som gäller avseende besök i skolan av teater- och dansgrupper.

Många kommuner och skolor har beslutat om totalstopp för besökare vilket är förståeligt när det gäller besök av utomstående, föräldrar och anhöriga i största allmänhet. Men det ledde också till att det under våren ställdes in ett mycket stort antal föreställningar runtom i landet. Nu behövs en nyansering som anpassar sig till den situation vi befinner oss under kommande höst.

Skolan omfattas inte av 50-personersregeln. Att låta elever som redan befinner sig i skolan komma till en aula eller gymnastiksal och uppleva scenkonst måste anses vara en relativt säker situation. Vi menar att det är möjligt, och förenligt med nuvarande rekommendationer, att tillåta kulturella besök på skolorna så länge fysisk distans kan hållas. Här behövs ett klargörande.

Lärande i skolan handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv. I detta spelar kultur en viktig roll och små ensembler på några få personer (vilket det ofta handlar om) måste vara en relativt säker situation och ha en plats i det gedigna anpassningsarbete som både skola och kulturliv gjort under våren och sommaren.

Ett förtydligande från berörda myndigheter och personer i denna fråga skulle göra stor skillnad. Elever skulle få uppleva kultur och scenkonsten – institutioner, fria grupper och musikensembler – skulle kunna möta sin publik. Det finns inte tid att vänta – varken för scenkonstnärerna eller den unga publiken.

Michael Cocke, ordförande, Svenska ASSITEJ – plattform för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga

Lovisa Pihl, ordförande, Teatercentrum – bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Maria Rydén, ordförande, Danscentrum – den fria danssektorns centrumbildning och arbetsgivarorganisation

Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige – driver den regionala scenkonstens intressen

 

VINYASA YOGA – med Eric Ernerstedt

VÄLKOMNA ÅTER TILL DAGLIG TRÄNING!

Nu drar vi igång igen med daglig träning och startar upp med Vinyasa Yoga i samarbete med Dansalliansen.

10-14 augusti 2020

Som metod innebär Vinyasa yoga en dynamisk och fysiskt utmanande yogaform där andning och intention (tanke) föregår varje rörelse.

Jag har intentionen att skapa en trygg och uppmuntrande miljö där dansarna förhoppningsvis är trygga nog att lära känna och flirta lite med sina gränser, både fysiskt och mentalt, och att de lämnar klassen med någon form av ny kunskap gällande sin kropp och sitt sinne.

Eric Ernerstedt är utbildad inom Jivamukti Yoga, som också är en form av Vinyasa, och hans klasser bygger till stor del på denna metod som betonar både starka asana-sekvenser (positioner i följd) och de mer återuppbyggande aspekterna så som andning, avslappning och meditation. Klassernas uppbyggnad kan se olika ut från dag till dag, men det eftersträvas alltid en känsla av fullkomlighet, med både stående och sittande asanas, sidoböjningar, twistar, bakåtböjningar och inversioner.

Förutom att ha utövat yoga sedan 2007, är Eric sedan tre år tillbaka en gedigen utövare av Movement Culture. Denna metod är utvecklad av Ido Portal, och har som avsikt att undersöka kroppens möjligheter för att utveckla både rörelsekomplexitet och frihet. Detta görs under avslappnad stämning, genom vad som kan kallas seriös lek.

Erics klasser influeras därmed även av denna typ av arbete, och som klassdeltagare kan man uppleva vissa väl valda element från denna metod, som passar bra i sammanhanget av en yogaklass.

Träningen är öppen och utan kostnad för professionella frilansdansare och ingen föranmälan krävs

Måndag-Fredag 9:30-11:30 OBS! Medtag egen yogamatta!

Sommarträning i samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Väst.

Dansfilmlabbet

I samarbete med Kulturakademin, Atalante, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn och Nätverkstans medieverkstad

Beskrivning

Dansfilmlabbet är ett projekt som initierats av Kulturakademin i samarbete med Scenen Atalante i Göteborg, Danscentrum Väst, Dansalliansen, Danskompaniet Spinn och Nätverkstans medieverkstad.

Syftet är att låta koreografer, kompositörer och filmfotografer mötas i nya konstellationer och tillsammans arbeta fram idéer, skisser där de, konstnärligt och kreativt tar ansvar över den gemensamma processen och verken. Studiotid, workshops, föreläsningar samt handledning kommer erbjudas alla deltagare. I slutändan ska labbat leda till ett färdigt verk för scen och en dansfilm på ca 5 minuter. Samtliga verk har premiär för inbjuden publik som varvas med samtal kring dansfilm och den gemensamma processen på Scenen Atalante.

Målet med labbet är att låta deltagarna hitta nya samarbetsformer med nya kollegor, utveckla sin konstnärliga höjd och få verktyg till hur de kan arbeta med rörelser, musik/ljud och bild i ett både fysiskt och digitalt landskap. Insikter kring hur det digitala verket kan möjliggöra möten med helt ny publik samt en distributionsplan för denna. Och att på ett lustfyllt sätt få utforska tillsammans i en trygg och kreativ miljö.

Kursen kommer att vara uppdelad i praktiska moment men också föreläsningar, handledning och masterclass med inbjudna koreografer, filmare och kompositörer som delar med sig av sin process. Handledningstider för alla grupper kommer att ges med Niklas Rydén. Deltagarna kommer att bli indelade i grupper om tre vid uppstartsmötet. LÄS MER

 

Datum:

14 september (uppstartsmöte) + föreläsning (plats: Atalante)
Uppstartsmöte, fem arbetsgrupper om 3 i vardera presenteras, studiotider på Ärlegården och Dansstudio Spinn delas ut och samarbetsavtal atesteras av deltagarna.

21 september (presentation av ideerna) + föreläsning

5 oktober (redovisning av work in progress på scenen Atalante – heldag) + föreläsning

26 oktober – Presentation av projekten, både live och filmvising

OBS: Mellan datumen arbetar grupperna självständig med att ta fram material.

Ansök senast den 31 augusti 2020 på Kulturakademins hemsida.

Förlängd utlysning till Dansmässan till 28 juni

Urvalsgruppen för Dansmässan 2020 har som uppdrag att erbjuda ett program av dans och koreografi som återspeglar ett mångfacetterat fält med olika perspektiv och uttryck, vad gäller jämställdhets-, mångfalds-, interkulturellt-, barn/ungaperspektiv, samt regional spridning.

Vi har enhälligt kommit fram till att vi, utifrån inkomna ansökningar, inte kan erbjuda ett program som erbjuder den representation som vi anser är önskvärd. Vi öppnar därför åter upp ansökan till årets Dansmässa 12-14 november 2020.

Ansökningstiden har förlängts mellan den 22/6 – 2020 till och med den 28/6 – 2020.

Urvalsgrupp till Dansmässan utgörs av:

Anna Berglund
Bambam Frost
Maria Naidu
Erika Pekula Pettersson

Välkommen med din ansökan!

 Ansök om att medverka i årets Dansmässa 

Om Dansmässan: 
Dansmässan är ett ständigt expanderande nätverk, som binder samman konstnärsdrivna initiativ och erbjuder arrangörer och publik en bred inblick i dans- och koreografifältet. Inom Dansmässan inryms både utbudsdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och föreställningar.

Mitt i den rådande Covid-19 pandemin blickar Danscentrum Stockholm framåt och planerar för årets Dansmässa! Dansmässan ger bransch och publik möjligheten att ta del av det breda utbud av samtida dans och koreografi i Sverige samt en möjlighet för den fria dansscenen att komma i kontakt med arrangörer, bokare och publik. Kanske viktigare än någonsin är uppdraget att förmedla danskonst i Sverige till följd av Covid-19 och de konsekvenser vi ställts inför som utövare och bransch!

Vi ber er därför, arrangörer, utövare och publik att SAVE THE DATE!

Årets Dansmässa kommer att hållas i “Hörsalen” samt tillhörande “Foajé 3” i Kulturhuset Stadsteaterns nyrenoverade lokaler mitt i centrala Stockholm. Centralt för dig som reser från annan ort eller oavsett var i Stockholm du befinner dig i! Vi arbetar för att mässan ska presenteras både fysiskt och digitalt för att säkerställa synligheten av festivalens innehåll.

12 November – Seminarium och hela verk
13 November – Utbudsdag
14 November – Seminarium och hela verk

Utifrån perspektiv om olika arrangörers förutsättningar kommer urvalet till årets Dansmässa ta särskild hänsyn till nationell/regional turnébarhet.

** Information till arrangörer presenteras i Juni 2020 på www.dcsthlm.se  då urvalet är färdigställt. **

Utlysning av utbildningsstipendier för konstnärer och kulturutövare

Kurserna är konstartsövergripande och har utformats i samråd med centrumbildningarna (se info nedan) i Västra Götaland. Stipendiernas fördelning baseras på antalet medlemmar i respektive centrumbildning. För konstnärer inom audiovisuella medier står Kulturakademins branschråd för bedömningen.
Sista ansökningsdag 1 juni.

Läs mer:

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nyheter-kultur/utbildningsstipendier/

WORKING WITH PROPS – Rachel Tess

– workshop tisdagen den 9 juni kl. 9-12 – ONLINE

 

What are the objects we chose to have with us when dancing or choreographing? How do we relate to them with our bodies, what do they represent, and how do they create intended and unintended meaning? Through the workshop ‘Working with props’ we will use what we have in the rooms we are in, the rooms we spend time in continuously – every day objects – in combination with movement practices to question and understand the notion of scenic elements in dance and choreography.

Rachel Tess is an American choreographer and dancer living and working in Sweden. She is the director of Milvus Artistic Research Center (MARC) in Knislinge (SE) and associate curator for live-art at Wanås Konst. She received a BFA in 2004 from The Juilliard School in New York City. While attending Juilliard, Tess received a Princess Grace Award (2002), performed as a member of the Lar Lubovitch Dance Company, and was presented with the Martha Hill Dance Award by the faculty.

Tess has been a member of Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Gothenburg Opera Ballet, and held a permanent position with the Cullberg Ballet in Stockholm.  LÄS MER

Photo credit: Lower Manhattan Cultural Council