Aktuellt

Working with Props & Last Dances

WORKSHOPS MED RACHEL TESS

Workning with Props: Tisdag 8 december kl 18:00-21:00

Precis före sommaruppehållet höll Rachel Tess en uppskattad workshop online. Nu gör vi en repris men off line, dvs på plats på Ärlegården. Antalet deltagare är begränsat till 7 personer.

What are the objects we chose to have with us when dancing or choreographing? How do we relate to them with our bodies, what do they represent, and how do they create intended and unintended meaning? Through the workshop ‘Working with props’ we will use what we have in the rooms we are in, the rooms we spend time in continuously – every day objects – in combination with movement practices to question and understand the notion of scenic elements in dance and choreography.

Last Dances:  Torsdag 10 december kl 18:00-21:00 Antalet deltagare är begränsat till 7 personer.

In this workshop we will work with methods form the last group work I made ”Last Dances” at Dansk Dansteater. This will be exploring the creations of solos framed as the last dance one will ever do.

Anmälan: maila till vast(at)danscentrum.se

HipHop Revolution Festival

Hiphop Revolution Festival 2020 – Online edition!

16-22 November | Workshops, Seminars, Battles, Premiere & Open panel talk.

Hiphop Revolution Festival is a eleventh year dance festival and have been held for the first five years in Jonkoping but will be held for the sixth time in Gothenburg, Sweden. This year we present our world wide edition and take the festival online. The Festival is made from dancers to dancers, although fans of dance, culture and entertainment. The festival offers a lot of dance, music, culture and entertainment. Open for all ages, including groups and families.

– With last years celebration of the festivals 10 year anniversary, we are happy to announce that we will have several surprises during this years edition –

Category: Pre-selection in hip hop, popping, house dance, breaking, junior allstyle 16- & dance video competition.

Place: Online on Instagram & Facebook.

Date: Thursday 1 October to thursday 15 October.

Time: Last day until 11:59 PM (CEST).

Category: Workshops in hip hop, popping, house dance, breaking, dancehall & seminars.

Place: Online on Zoom.

Date: Monday 16 November to friday 20 November,

Time: Everyday between 5-10:00 PM (CEST).

LÄS MER

Dansinitiativet utlysning

Dansinitiativet söker tre dansare uppväxta i Piteå, Borås eller Göteborg, har en nära relation till sin lokala dialekt och vill utforska den i möte med andra dansare och dialekter för produktionen 400 år med premiär hösten 2021.

Skärpta restriktioner

Från och med den 29 oktober gäller skärpta restriktioner i Västa Götaland (och i andra regioner). Daglig träning är inställd v 45 och v 46. Kontoret kommer att var obemannat. Vi nås säkrast via e-post. Restriktionerna gäller till och med den 19 november, kan förlängas.

Ta hand om er!

Expo:Scenkonst

Har du en föreställning som du önskar turnera med i Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland? Rådande tider kräver att vi tänker om och tänker nytt och EXPO:SCENKONST antar nu en ny skepnad i form av en digital sändning för främst Riksteaterföreningar men även andra arrangörer i våra regioner.  Anmälan: https://exposcenkonst.riksteatern.se/intresseanmalan-2/

LÄS MER

Kallelse till Danscentrums extra årsmöte

Söndagen den 15 november 2020 kl. 14.00-16.00 har vi vårt extra årsmöte.

Frågan som ska behandlas är förslag till stadgeändringar.
Mötet äger rum via zoom. Länk kommer att skickas via epost till anmälda ombud.

Förslag till Dagordning

  1. Årsmötets öppnande
  2. Upprop och fastställande av mötets röstlängd och ombud
  3. Godkännande av det extra årsmötets utlysning
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare
  6. Förslag till stadgeändringar

    – Bakgrund

– Genomgång av lagt förslag inkl. diskussion och frågor – Omröstning

7. Årsmötets avslutande.

Utlysningar Konstnärsnämnden

Under perioden 14 september-12 oktober 2020 utlyser vi två internationella residens i Sverige och tre internationella residens i utlandet.

Nytt för året är att vi inleder ett samarbete med La Place Centre Culturel Hip Hop i Paris för ett residens med fokus på hip hop, och att residensperioderna för de utländska residensen numera är fyra veckor samt att vi utser två stipendiater per residens.

 INTERNATIONELLA RESIDENS I SVERIGE FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg och Malmö. Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för att bjuda in en internationell samarbetspartner till Sverige.

Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning boende och resor. Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor.

Residens i Göteborg arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Malmö/Skåne arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Läs mer om residensen i Sverige

 

INTERNATIONELLA RESIDENS I UTLANDET FÖR SVENSKA DANSKONSTNÄRER

Konstnärsnämndens internationella dansprogram samarbetar med konstnärliga plattformar utomlands där svenska danskonstnärer kan vistas en längre tid och fördjupa sitt arbete och få inblick i andra samhälleliga och konstnärliga kontexter.

Konstnärsnämnden utlyser nu residens i tre städer: Berlin, Paris och New York.

Residensstipendiet består av 30 000 kr skattefritt stipendium som ska täcka resor och levnadskostnader under de fyra veckorna, samt gästbostad.

Residens i Berlin hos Ufer_Studios für zeitgenössischen Tanz: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Residens i Paris hos La Place Centre Culturel Hip Hop: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Residens i New York hos Movement Research: ger möjlighet till studio, klasser, workshop mm

Läs mer om residensen i utlandet

CAMP#4, Danish edition

CAMP – Creative Agent Manager Producer är ett mångårigt projekt som samlar en internationell scenkonstbransch kring frågor 
om producenten och agentens roll i vår ekologi tillsammans med en rad frågor om scenkonstbranschens nuläge och framtid.
 Projektet drivs av fyra fristående producenter/agenter i Danmark, Sverige, Nederländerna och Sverige.
Vi har tidigare genomfört CAMP#1 på Festival TransAmériques (Kanada, 2018), CAMP #2 på Göteborgs Dans- och Teaterfestival (Sverige, 2018) och CAMP #3 på Theaterfestival Boulevard (Nederländerna, 20019).
 
Nu sker alltså den sista och fjärde upplagan av CAMP arrangerad av Lene Bang Org i Danmark.
 
 
För deltagare från Sverige är det tre händelser som är mest intressanta att medverka i:

– Måndag 28 September 10.00 – 11.30 
Local Hub Sweden90 minuter
 
– Onsdag 30 September 10.00 – 11.30 
Roundtable 2, 90 minuter (obligatoriskt att medverka under hela sessionen)
 
– Onsdag 30 September 20,00 – 21.30 
Panel: Co-producing the future, 90 minuter

Här nedan under min signatur finns information om dessa tre händelser.

Du medverkar genom att anmäla dig
via denna länk.
Måndagen den 28e Sept kommer zoom-länkar för alla evenemang vara tillgängliga på via denna länk
Länk till Local Hub Sweden finns redan tillgänglig här nedan och vi hoppas så många som möjligt kan medverka denna förmiddag!
 
Vi vill väldigt gärna ha din viktiga röst med under veckan och hoppas kunna fortsätta samtalet om producenten, agenten och managerns plats i vår sektor! 
Foto: Roger Stenberg

Dansworkshop med Örjan Andersson

Syftet med workshopen är att du ska få en inblick i de verktyg och metoder som Örjan Andersson
använder för att skapa utrymme för rörelsespråk för såväl skådespelare som dansare.
OBS! Kort ansökningstid – 12 oktober!

Kulturakademin i samarbete med Dansalliansen, Regionteater Väst och Danscentrum Väst

Kursbeskrivning

Örjan Andersson ger en workshop som behandlar kroppsmedvetenhet och förkroppsligande samt även ”dansare/skådespelare – som – interpret”. Han arbetar med verbala bilder som deltagaren använder till olika rörelsekvaliteter och handlingar. Dessa verbala bilder kan handla om linjerna i en byggnad eller en forsande flod, händelser från en fotbollsmatch, sprickorna på en vägg eller en tunnelbaneresa.
Syftet med workshopen är att du ska få en inblick i de verktyg och metoder som Örjan Andersson använder för att skapa utrymme för rörelsespråk för såväl skådespelare som dansare. Workshopen fokuserar på ovan nämnda men också möjligheten ”att se – göra”. Det är för att ge dansaren/skådespelaren möjlighet att arbeta som interpret med givet material från Örjan Anderssons repertoar.

Ansök senast den 12 oktober 2020 på Kulturakademins hemsida – 

<LÄS MER>

Upprop om kultur i skolan!

Till

Utbildningsminister Anna Ekström

Kulturminister Amanda Lind

Sverige kommuner och regioner, vd Staffan Isling

 

Öppna Sveriges skolor för kultur!

Nu startar höstterminen i Sveriges skolor och vi uppmanar er och Sveriges skolledare, kommuner och skolpolitiker, att se över de rekommendationer som gäller avseende besök i skolan av teater- och dansgrupper.

Många kommuner och skolor har beslutat om totalstopp för besökare vilket är förståeligt när det gäller besök av utomstående, föräldrar och anhöriga i största allmänhet. Men det ledde också till att det under våren ställdes in ett mycket stort antal föreställningar runtom i landet. Nu behövs en nyansering som anpassar sig till den situation vi befinner oss under kommande höst.

Skolan omfattas inte av 50-personersregeln. Att låta elever som redan befinner sig i skolan komma till en aula eller gymnastiksal och uppleva scenkonst måste anses vara en relativt säker situation. Vi menar att det är möjligt, och förenligt med nuvarande rekommendationer, att tillåta kulturella besök på skolorna så länge fysisk distans kan hållas. Här behövs ett klargörande.

Lärande i skolan handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv. I detta spelar kultur en viktig roll och små ensembler på några få personer (vilket det ofta handlar om) måste vara en relativt säker situation och ha en plats i det gedigna anpassningsarbete som både skola och kulturliv gjort under våren och sommaren.

Ett förtydligande från berörda myndigheter och personer i denna fråga skulle göra stor skillnad. Elever skulle få uppleva kultur och scenkonsten – institutioner, fria grupper och musikensembler – skulle kunna möta sin publik. Det finns inte tid att vänta – varken för scenkonstnärerna eller den unga publiken.

Michael Cocke, ordförande, Svenska ASSITEJ – plattform för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga

Lovisa Pihl, ordförande, Teatercentrum – bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Maria Rydén, ordförande, Danscentrum – den fria danssektorns centrumbildning och arbetsgivarorganisation

Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige – driver den regionala scenkonstens intressen